Какво е абонаментен план и как мога да го прекратя?
Може да прекратите абонамента си, след като ни върнете играчката, която в момента е при Вас и ни уведомите 1 седмица преди изтичане на абонаментния план. Абонаментният план може да бъде за период от 1 месец, 3 месеца, 6 месеца или 12 месеца, като започва да тече от момента, в който получим плащане.
За прекратяване на абонамент влезте в Профил -> прекратяване на абонамент.