ПОЛИТИКА НА КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

KPN Bulgaria LTD („Rentatoy“) се ангажира да спазва Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на данните от 2018 г., след като бъдат приети.Грижата за личната информация, която споделяте с нас, е много важна и искаме да бъдете уверени, че вашите лични данни се съхраняват безопасно и сигурно, и да разберете как ги използваме, за да ви предложим по-добър и по-персонализиран опит при избирането на абонамент.
Ако направим промени в това известие, ние ще ви уведомим, като го актуализираме на нашия уебсайт. Наемането под наем ще бъде това, което е известно като „администратор на данни“, на личните данни, които ни предоставяте и понякога ще наричаме себе си в това известие като „ние“ или „нас“. С контролера на данни това означава, че Rentatoy определя целите и начина, по който се обработват или ще се обработват лични данни.

Ако трябва да се свържете с нас, моля, пишете на:
Служител по защита на данните КПН България ООД,
или чрез info@rentatoyeu.com, цитирайки Заявка за сигурност и поверителност.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Увод
 2. Кой е администратор на личните данни, събирани в този сайт?
 3. Какви лични данни събира КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ в този сайт?
 4. За какви цели КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще използва събраните лични данни?
 5. Как КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще се свързва с вас?
 6. Използване на cookies и Google Analytics
 7. Използване на личните данни от трети страни
 8. Ако сте под 18- годишна възраст и под 14-годишна възраст
 9. Сигурност на личните данни
 10. Неподходящо съдържание в този сайт
 11. Достъп до събраните лични данни
 12. Срок на съхраняване на личните данни
 13. Промени в политиката на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ във връзка със защитата на личните данни
 14. Как да се свържете с нас във връзка с политиката ни за защита на личните данни?

 

 1. Увод

Използвайки услугите на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ на този сайт, КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ защитава личните данни, които предоставяте. Тази политика за защита на личните данни се отнася до това да разберете как използваме личните данни, които ни предоставяте, използвайки този сайт. В тази връзка ви препоръчваме да се запознаете с нея.

Всеки път, когато ни предоставяте такива данни ние сме длъжни да ги използваме в съотвествие с българското законодателство, уреждащо защитата на личните дани, включително Закона за защита на личните данни от 2002 г.

С факта на предоставяне на личните си данни, вие давате изричното си съгласие за използването на тези данни за целите, определени в тази политика за защита на личните данни.

 1. Кой е администратор на личните данни, събирани в този сайт?

Личните данни, събирани в този сайт се контролират от „КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ” ООД, дружество регистрирано в Република България с ЕИК: 203643548.

 1. Какви лични данни КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ събира в този сайт?

Когато достъпвате сайта ни и си направите личен профил, използвайки  регистрационната онлайн система на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ, вие ни предоставяте лични данни. Тези данни могат да съдържат информация за име, пол, дата на раждане, пощенски адрес, електронна поща, телефонен или мобилен номер, ЕГН, номер на документ за самоличност. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ събира данни за вашите покупки, когато използвате услугата.

Моля да имате предвид, че понякога може да поискаме да ни предоставите допълнителни лични данни, като в този случай ще ви уведомим защо ги събираме и за какви цели ще използваме тези данни.

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ използва cookies и Google analytics (точка 6 по-долу за подробности) и събира информация за IP адреси (IP адресът е уникален номер, който се използва от компютри, за да се свързват едни с други, когато изпращат информация през интернет или локална мрежа, използвайки интернет протокол –IP) от посетители на сайта на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ.

 1. За какви цели КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще използва събраните лични данни?

 

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще използва личните данни за различни цели, между които:

a. Потвърждаване на самоличността на Потребителя;

b. отговаряне на въпроси и искания, направени от вас;

c. създаване на продукти или услуги, които отговарят на нуждите ви;

d. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще се свързва с вас във връзка с предпочитанията при закупуване на стоки,хранителни и други потребителски продукти, или други продукти и услуги, които сте отбелязали при създаване на личния си профил на сайта или когато периодично го обновявате; КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще ви уведомява за промоции, изгодни сделки и други промоционални съобщения, свързани с вашите предпочитания и партньорите на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ  чрез уебсайта на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ, „push съобщения“ и чрез имейл.;

e. да ви информираме за наши продукти и услуги;

f. разглеждане и разрешаване на

проблеми с предоставяни продукти или услуги;

g. пазарни проучвания;

h. пазарни цели;

В случай, че КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще използва личните ви данни за други цели, ще ви уведоми.

 

 1. Как КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще се свързва с вас?

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ се свързва с вас чрез имейл; съобщения, публикувани на сайта на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ; съобщения, изпращани до вашия личен профил; мобилни съобщения и т. нар. „push съобщения”.

„Push съобщения”  са техника, използвана от приложения за преносими смарт телефони, таблети и устройства  позволяваща на собствениците на такива устройства да получават новини, съобщения и други чрез съответното приложение, както и имейли до съответните електронни пощи.

Тези съобщения ще ви се изпращат на основание информацията в личния ви профил и отбелязани предпочитания.

Вие може да смените своята електронна поща и други данни за контакт по всяко време чрез влизане в личния ви профил и промяна на вашите настройки.

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ си запазва право да изпраща писма на вашия пощенски адрес без предварително уведомление за това. Това може да е необходимо поради бизнес причини или когато има проблеми с регистрираните от вас електронна поща или телефонен или мобилен номер.

 

 1. Използване на cookies и Google analytics

“Cookie” е малък пакет информация, изпратена до браузера на вашия компютър или мобилен телефон от системата на уебсайта.

Видът информация, която получаваме чрез „cookies”, е специфична за вашия компютър и включва IP адреса, датата и часа, в който браузерът ви е заредил нашия сайт, кои страници на сайта ни са били разглеждани и др.

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ използва „cookies”, за да научи повече за използването на сайта от вас с цел да го подобряваме, докато го използвате.

Ако искате да изтриете или блокирате т.нар. „cookies”, то може да промените настройките на браузера си. Важно е да знаете, че ако промените настройките си и блокирате “cookies” е много вероятно да не можете да използвате част от възможностите и съдържанието на сайта.

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ използва и Google Analytics за извършване и обработване на детайлна статистика за посетителите, тяхното поведение и извършените посещения на този уебсайт. Чрез Google Analytics КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще обработва информация за всеки посетител до този сайт, която най-общо ще съдържа информация за браузера, операционната система и устройството, от което съответния посетител достъпва сайта, само и единствено за целите на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ. Събраната по този начин информация ще бъде свързана с и обработена заедно с информацията, която съответен потребител е предоставил при създаване на профила си в сайта.

При ползване на услугата Google Analytics КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ гарантира, че ще обработва информацията за всеки посетител в условията на строга конфиденциалност и няма да предоставя информация, която би позволила на Google да установи самоличността на дадено физическо лице, чрез лични данни на съответното физическо лице.

 

 1. Използване на личните данни от трети страни

 Ние уважаваме личните ви данни и не ги разкриваме, освен ако това не се изисква на основание закон.

В повечето случаи само КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще използва събраните лични данни. Понякога събраните лични данни могат да се изпращат на трети страни, които са извън Европейската Икономическа Зона (ЕИЗ) като част от услугите, които ви предлагаме чрез нашия сайт. Така например това може да се случи, ако КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ предлага услугите си в страна извън ЕИЗ.  Тези трети страни няма да използват личните данни за други цели, освен за тези, които сме съгласували с тях. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ изисква от тези трети страни да използват адекватни нива на защита с оглед запазване на личните ви данни. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще предприеме всички необходими стъпки, за да се увери, че личните ви данни са защитени, ако ги изпратим извън ЕИЗ. Също така ако използвате нашите услуги, докато сте извън ЕИЗ, вашите лични данни може да се изпратят извън ЕИЗ, за да ви предоставим исканите от вас услуги.

Уебсайтът на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. Тези уебсайтове имат собствени политики за защита на личните данни, с които ви препоръчваме да се запознаете. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ не носи отговорност, свързана с политиките за защита на личните данни на тези уебсайтове и ползването на такива сайтове от вас е на ваш риск.

 

 1. Ако сте под 18- годишна възраст и под 14-годишна възраст

Ако сте под 18-годишна възраст, искате да ползвате сайта ни, като предоставяте лични данни, моля, обърнете се към вашия родител или настойник, който да направи това от ваше име.

 1. Сигурност на личните данни

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ използва съвременни технологии за защита на личните ви данни от неоторизиран достъп и неправомерно използване.

 1. Неподходящо съдържание в този сайт

В случай, че поставите или изпратите съобщение с неподходящо съдържание на сайта на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ или показвате неуместно поведение относно предоставяните от КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ услуги, КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ може да използва личните ви данни, за да преустанови подобно поведение.

 1. Какви са вашите права
  Имате право да поискате от Rentatoy следните данни, които се наричат права на субектите на данни и има повече информация за тях на уебсайта на Европейската комисия https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection / реформа / правата citizens_en
  • Право на достъп – да поискате достъп до вашата лична информация и информация за това как я обработваме
  • Право на поправка – да поправи вашата лична информация, ако е неточна и да е завършила непълна лична информация
  • Право за изтриване (известно също като „Право на забравяне“) – заличаване на вашата лична информация. Свържете се с нас
  • Право на ограничаване на обработката – за да ограничите обработването на вашата лична информация
  • Право на преносимост на данни – за електронно преместване, копиране или прехвърляне на вашата лична информация в стандартен формуляр
  • Право на възражение – да възразявате срещу обработването на личната ви информация
  • Права по отношение на автоматизираното вземане на решения, включително профилиране – права, свързани с автоматизираното вземане на решения, включително профилиранеАко имате общи въпроси относно правата си или искате да упражните вашите права, моля, свържете се с info@rentatoyeu.com

  Имате право да подадете жалба до регулатор на защитата на данни в Европа, в частност в страна, в която работите или живеете, или където са нарушени законните ви права. Препоръчваме ви да се свържете с нас, преди да подадете жалба и ние ще се опитаме да разрешим всички проблеми или опасения, които може да имате.

  11.1 Подробности за нашите „бисквитки“ от трети страни
  Rentatoy позволява на избраните трети страни, които участват с нас в маркетинговите програми, да поставят бисквитки, когато посещавате нашия сайт. Тези „бисквитки“ ни позволяват да наблюдаваме кои реклами виждате и кликнете върху тях, за да стигнете до нашия сайт.

  За подробности относно „бисквитките“ на трети страни, които използваме, моля, вижте таблицата по-долу. Rentatoy не носи отговорност за съдържанието или декларациите за поверителност на трети страни или други уебсайтове и Ви съветваме да ги проверявате сами.

  Всички долуизброени „бисквитки“ се използват за целите на анализирането и насочването.
  Мениджър на маркери на Google
  Google Анализ
  Мамо Анализ
  Кликнете два пъти
  GA аудитории
  Facebook Connect
  Потребителска аудитория във Facebook
  Изключване
  Уеб посетителите, които не искат данните, използвани от Google Анализ, да могат да инсталират добавката за браузър за отказване от Google Анализ. За да се откажете от Google Анализ за мрежата, посетете страницата за отказване на Google Анализ и инсталирайте добавката за браузъра си. Научете повече за опцията за отказване и как правилно да инсталирате добавката на браузъра тук.
  Посетителите могат също да се откажат от Google Анализ за дисплейно рекламиране и да персонализират рекламите в дисплейната мрежа на Google посредством настройките за реклами
  Това известие за „бисквитката“ бе актуализирано за последен път на 23 май 2018 г., като по-нататъшните промени ще бъдат съобщени чрез актуализиране на настоящото известие.

 1. Срок на съхраняване на личните данни

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще съхранява личните данни в системата си толкова дълго, колкото е необходимо за дейността на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ. В случай, че закриете личния си профил на сайта ни и той е изтрит КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ повече не може да използва личните ви данни, които се запазват в системата за срок от 3 (три) години за административни цели преди да бъдат изтрити автоматично.

 

 1. Промени в политиката на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ във връзка със защитата на личните данни

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ може да променя политиката си за защита на личните данни. Съществените промени в тази политика ще отбележим на тази страница, за които ще ви уведомим чрез поставяне на забележимо съобщение на сайта ни.

Моля проверявайте редовно политиката ни за защита на личните данни.

 1. Как да се свържете с нас във връзка с политиката ни за защита на личните данни?

 Ако искате да се свържете с КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ във връзка с тази политика за защита на личните данни, може да го направите, като изпратите имейл на следната електронна поща: info@rentatoyeu.com