ПОЛИТИКА НА КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Увод
 2. Кой е администратор на личните данни, събирани в този сайт?
 3. Какви лични данни събира КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ в този сайт?
 4. За какви цели КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще използва събраните лични данни?
 5. Как КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще се свързва с вас?
 6. Използване на cookies и Google Analytics
 7. Използване на личните данни от трети страни
 8. Ако сте под 18- годишна възраст и под 14-годишна възраст
 9. Сигурност на личните данни
 10. Неподходящо съдържание в този сайт
 11. Достъп до събраните лични данни
 12. Срок на съхраняване на личните данни
 13. Промени в политиката на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ във връзка със защитата на личните данни
 14. Как да се свържете с нас във връзка с политиката ни за защита на личните данни?

 

 1. Увод

Използвайки услугите на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ на този сайт, КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ защитава личните данни, които предоставяте. Тази политика за защита на личните данни се отнася до това да разберете как използваме личните данни, които ни предоставяте, използвайки този сайт. В тази връзка ви препоръчваме да се запознаете с нея.

Всеки път, когато ни предоставяте такива данни ние сме длъжни да ги използваме в съотвествие с българското законодателство, уреждащо защитата на личните дани, включително Закона за защита на личните данни от 2002 г.

С факта на предоставяне на личните си данни, вие давате изричното си съгласие за използването на тези данни за целите, определени в тази политика за защита на личните данни.

 1. Кой е администратор на личните данни, събирани в този сайт?

Личните данни, събирани в този сайт се контролират от „КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ” ООД, дружество регистрирано в Република България с ЕИК: 203643548.

 1. Какви лични данни КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ събира в този сайт?

Когато достъпвате сайта ни и си направите личен профил, използвайки  регистрационната онлайн система на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ, вие ни предоставяте лични данни. Тези данни могат да съдържат информация за име, пол, дата на раждане, пощенски адрес, електронна поща, телефонен или мобилен номер, ЕГН, номер на документ за самоличност. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ събира данни за вашите покупки, когато използвате услугата.

Моля да имате предвид, че понякога може да поискаме да ни предоставите допълнителни лични данни, като в този случай ще ви уведомим защо ги събираме и за какви цели ще използваме тези данни.

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ използва cookies и Google analytics (точка 6 по-долу за подробности) и събира информация за IP адреси (IP адресът е уникален номер, който се използва от компютри, за да се свързват едни с други, когато изпращат информация през интернет или локална мрежа, използвайки интернет протокол –IP) от посетители на сайта на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ.

 1. За какви цели КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще използва събраните лични данни?

 

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще използва личните данни за различни цели, между които:

a. Потвърждаване на самоличността на Потребителя;

b. отговаряне на въпроси и искания, направени от вас;

c. създаване на продукти или услуги, които отговарят на нуждите ви;

d. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще се свързва с вас във връзка с предпочитанията при закупуване на стоки,хранителни и други потребителски продукти, или други продукти и услуги, които сте отбелязали при създаване на личния си профил на сайта или когато периодично го обновявате; КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще ви уведомява за промоции, изгодни сделки и други промоционални съобщения, свързани с вашите предпочитания и партньорите на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ  чрез уебсайта на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ, „push съобщения“ и чрез имейл.;

e. да ви информираме за наши продукти и услуги;

f. разглеждане и разрешаване на

проблеми с предоставяни продукти или услуги;

g. пазарни проучвания;

h. пазарни цели;

В случай, че КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще използва личните ви данни за други цели, ще ви уведоми.

 

 1. Как КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще се свързва с вас?

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ се свързва с вас чрез имейл; съобщения, публикувани на сайта на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ; съобщения, изпращани до вашия личен профил; мобилни съобщения и т. нар. „push съобщения”.

„Push съобщения”  са техника, използвана от приложения за преносими смарт телефони, таблети и устройства  позволяваща на собствениците на такива устройства да получават новини, съобщения и други чрез съответното приложение, както и имейли до съответните електронни пощи.

Тези съобщения ще ви се изпращат на основание информацията в личния ви профил и отбелязани предпочитания.

Вие може да смените своята електронна поща и други данни за контакт по всяко време чрез влизане в личния ви профил и промяна на вашите настройки.

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ си запазва право да изпраща писма на вашия пощенски адрес без предварително уведомление за това. Това може да е необходимо поради бизнес причини или когато има проблеми с регистрираните от вас електронна поща или телефонен или мобилен номер.

 

 1. Използване на cookies и Google analytics

“Cookie” е малък пакет информация, изпратена до браузера на вашия компютър или мобилен телефон от системата на уебсайта.

Видът информация, която получаваме чрез „cookies”, е специфична за вашия компютър и включва IP адреса, датата и часа, в който браузерът ви е заредил нашия сайт, кои страници на сайта ни са били разглеждани и др.

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ използва „cookies”, за да научи повече за използването на сайта от вас с цел да го подобряваме, докато го използвате.

Ако искате да изтриете или блокирате т.нар. „cookies”, то може да промените настройките на браузера си. Важно е да знаете, че ако промените настройките си и блокирате “cookies” е много вероятно да не можете да използвате част от възможностите и съдържанието на сайта.

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ използва и Google Analytics за извършване и обработване на детайлна статистика за посетителите, тяхното поведение и извършените посещения на този уебсайт. Чрез Google Analytics КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще обработва информация за всеки посетител до този сайт, която най-общо ще съдържа информация за браузера, операционната система и устройството, от което съответния посетител достъпва сайта, само и единствено за целите на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ. Събраната по този начин информация ще бъде свързана с и обработена заедно с информацията, която съответен потребител е предоставил при създаване на профила си в сайта.

При ползване на услугата Google Analytics КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ гарантира, че ще обработва информацията за всеки посетител в условията на строга конфиденциалност и няма да предоставя информация, която би позволила на Google да установи самоличността на дадено физическо лице, чрез лични данни на съответното физическо лице.

 

 1. Използване на личните данни от трети страни

 Ние уважаваме личните ви данни и не ги разкриваме, освен ако това не се изисква на основание закон.

В повечето случаи само КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще използва събраните лични данни. Понякога събраните лични данни могат да се изпращат на трети страни, които са извън Европейската Икономическа Зона (ЕИЗ) като част от услугите, които ви предлагаме чрез нашия сайт. Така например това може да се случи, ако КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ предлага услугите си в страна извън ЕИЗ.  Тези трети страни няма да използват личните данни за други цели, освен за тези, които сме съгласували с тях. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ изисква от тези трети страни да използват адекватни нива на защита с оглед запазване на личните ви данни. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще предприеме всички необходими стъпки, за да се увери, че личните ви данни са защитени, ако ги изпратим извън ЕИЗ. Също така ако използвате нашите услуги, докато сте извън ЕИЗ, вашите лични данни може да се изпратят извън ЕИЗ, за да ви предоставим исканите от вас услуги.

Уебсайтът на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. Тези уебсайтове имат собствени политики за защита на личните данни, с които ви препоръчваме да се запознаете. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ не носи отговорност, свързана с политиките за защита на личните данни на тези уебсайтове и ползването на такива сайтове от вас е на ваш риск.

 

 1. Ако сте под 18- годишна възраст и под 14-годишна възраст

Ако сте под 18-годишна възраст, искате да ползвате сайта ни, като предоставяте лични данни, моля, обърнете се към вашия родител или настойник, който да направи това от ваше име.

 1. Сигурност на личните данни

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ използва съвременни технологии за защита на личните ви данни от неоторизиран достъп и неправомерно използване.

 1. Неподходящо съдържание в този сайт

В случай, че поставите или изпратите съобщение с неподходящо съдържание на сайта на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ или показвате неуместно поведение относно предоставяните от КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ услуги, КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ може да използва личните ви данни, за да преустанови подобно поведение.

 1. Достъп до събраните лични данни

Съгласно Закона за защита на личните данни вие имате право на достъп до личните ви данни, включително и да искате да ви се предостави информация относно личните ви данни, които се съдържат на нашия сайт. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ предоставя тази информация безплатно.

 1. Срок на съхраняване на личните данни

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще съхранява личните данни в системата си толкова дълго, колкото е необходимо за дейността на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ. В случай, че закриете личния си профил на сайта ни и той е изтрит КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ повече не може да използва личните ви данни, които се запазват в системата за срок от 3 (три) години за административни цели преди да бъдат изтрити автоматично.

 

 1. Промени в политиката на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ във връзка със защитата на личните данни

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ може да променя политиката си за защита на личните данни. Съществените промени в тази политика ще отбележим на тази страница, за които ще ви уведомим чрез поставяне на забележимо съобщение на сайта ни.

Моля проверявайте редовно политиката ни за защита на личните данни.

 1. Как да се свържете с нас във връзка с политиката ни за защита на личните данни?

 Ако искате да се свържете с КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ Лоялти АД във връзка с тази политика за защита на личните данни, може да го направите, като изпратите имейл на следната електронна поща: info@rentatoyeu.com